EPC Gemeenschappelijke Delen

 

Vlaanderen telt heel wat oude appartementsgebouwen die niet voldoen aan de huidige energienormen. Deze gebouwen hebben eigenlijk een grondige renovatie nodig om ons te helpen een energiezuinig gebouwenpark te bekomen tegen 2050. Het EPC Gemeenschappelijke Delen (EPC GD) werd in 2020 in het leven geroepen om een eigenaar of een vereniging van mede-eigenaars (VME) te informeren over de huidige energieprestaties van een appartementsgebouw, over hoe die verbeterd kunnen worden én welke gebouwdelen het best eerst worden aangepakt. Het wil eigenlijk een leidraad zijn voor de energetische renovatie. 

 

Geldigheid

 

Tevens zorgt het ervoor dat de EPC-waarde van appartementen in eenzelfde appartementsgebouw perfect vergelijkbaar worden omdat belangrijke eigenschappen van de gemene delen verplicht overgenomen moeten worden uit het EPC GD. Enige voorwaarde is natuurlijk dat het EPC van de gemene delen actueel is. Dus hoewel het EPC van de gemeenschappelijke delen 10 jaar geldig is moet het bij een energetische renovatie vernieuwd worden. Dit is trouwens ook het geval voor nieuwe appartementsgebouwen! Zonder eerdere energetische ingrepen moeten deze slechts 10 jaar na de uitreiking van de stedenbouwkundige vergunning een eerste EPC Gemeenschappelijke Delen hebben.

 

Verplicht

 

Iedere eigenaar of VME is verantwoordelijk voor het tijdig laten opmaken van het EPC Gemeenschappelijke Delen voor alle eigen gebouwen met minstens twee wooneenheden. Let op, deze verplichting staat los van verkoop en verhuur! Wanneer men niet aan de verplichting voldoet kan het Vlaams Energie- en Klimaatagent (VEKA) een boete uitschrijven. Door de Coronacrisis geldt de verplichting niet langer voor alle gebouwen vanaf dezelfde datum:

 

Inhoud


In tegenstelling tot andere EPC’s staat op het EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw geen label. De energetische toestand van het gebouw wordt duidelijk gemaakt m.b.v. kleurenbalkjes en symbolen die de energieprestatie van elk onderdeel van het gebouw weergeven en hun situering t.o.v. de energiedoelstelling 2050. De aanbevelingen van het EPC voor gemene delen bevat ook geen prijsindicaties. Renovaties van appartementsgebouwen zijn zeer specifiek waardoor het niet opportuun is hiervoor prijsinschattingen te genereren.

 

Gemeenschappelijke delen


Deze omvatten naast het dak, de buitenmuren, de vloer, binnenwanden en plafonds ook de ramen, de deuren en de verlichting van de gemeenschappelijke binnenruimtes. Ook collectieve installaties voor verwarming, sanitair warm water, koeling en ventilatie en zelfs installaties op zonne-energie zijn gemeenschappelijke delen.

 

EPC GD en eenheden


Wij stellen niet alleen energieprestatiecertificaten op voor appartementsgebouwen maar ook voor de eenheden in zo'n gebouwen. Op de dag van het plaatsbezoek voor het EPC GD geldt 10% korting op het keuren van de wooneenheden.

 

Actualisatie van het EPC GD


Een aanpassing aan een door ons opgesteld EPC Gemeenschappelijke Delen gebeurt aan 50% korting van de dan geldende prijzen.
Een actualisatie is nodig binnen de zes maanden na het volbrengen van energetische veranderingen aan het gebouw. Deze energetische veranderingen kunnen vanalles zijn: vervangen van ramen of deuren in gemeenschappelijke ruimtes, plaatsen van algemeen ventilatiesystem, aanpassing aan de installatie voor verwarming of sanitair warm water, iemand laat zonnepanelen op het dak plaatsen, na-isoleren van muren of dak, een totaalrenovatie, enz.

 

Vernieuwing van het EPC GD


Wij vernieuwen het EPC attest van de gemene delen voor gebouwen waar geen energetische veranderingengen zijn voor gebeurd en die door ons zijn opgesteld aan 50% korting van de dan geldende prijzen.
Ondanks dat er geen veranderingen worden gemeld door de eigenaar of VME moeten wij dit steeds ter plaatse komen om dit vast te stellen en de gemene delen van het gebouw opnieuw volledig inspecteren.